Cetak

 

Objektif

Menyediakan perkhidmatan veterinar yang cekap dan berkesan kepada pelanggan bagi mengawal aktiviti penternakan melalui penguatkuasaan undang-undang yang sedia ada sealiran dengan perkembangan semasa dan memastikan produk haiwan adalah suci, bersih dan selamat untuk kegunaan manusia disamping menjaga kebajikan haiwan itu sendiri. 

 

Pelanggan

Secara langsung                      :           Penternak, Pengusaha dan Pemilik haiwan.

Secara tidak langsung              :           Jabatan Negeri dan Persekutuan, Orang awam

Aktiviti yang dijalankan adalah Perlesenan Ladang Unggas, Pendaftaran Aktiviti Berkaitan Veterinar, Perkhidmatan Aduan Berkaitan Ternakan dan Pensijilan Ladang Ternakan Unggas. 

 

Fungsi

• Memastikan kesemua ladang ternakan unggas (ladang eksport) di Melaka diaudit untuk pensijilan SALT

• Memproses permohonan penternak untuk menjadi pengimport ternakan ruminant di Melaka.

• Memastikan system pendaftaran premis dalam E-Permit 2 dilakukan di setiap daerah dan ibupejabat

• Menjalankan/ menguatkuasakan aktiviti perlesenan ladang unggas mengikut peruntukan di bawah Enakmen Perladangan Unggas 2009

• Mengemaskini status penggunaan drug veterinary di klinik dan farmasi di daerah/kawasan termasuk penggunaan ubat terlarang di premis ternakan 

 

Keterangan lanjut, sila hubungi :

Dr. Tuan Ajmal Bt. Tuan Kamaluddin

En. Khdirunizam bin Othman

( 06-2325102 / 06-2325103 )