Cetak

 

• Menyediakan perkhidmatan penyembelihan haiwan .

• Menghasilkan produk ternakan yang bersih, segar dan selamat untuk dimakan 

• Memastikan produk yang dikeluarkan bebas daripada penyakit berbahaya. 

• Melaporkan penyakit yang dijumpai kepada pihak berkaitan. 

Untuk maklumat lanjut,

sila hubungi: En. Kamarolzaman Yusof  (06-232 4542) 

 

Piagam 

• Kami akan memastikan keselamatan ternakan dan karkas apabila mereka berada dalam rumah penyembelihan.

• Semua ternakan dan bangkai akan diperiksa mengikut kaedah yang dinyatakan dalam manual prosedur kerja rumah penyembelihan.

• Semua karkas dan organ dihasilkan daripada rumah penyembelihan pasti bersih, segar dan selamat untuk dimakan. 

• Semua ternakan disembelih mengikut undang-undang Islam (halalan thoiyiban). 

 

Syarat Kemasukan Ternakan 

• Sesiapa yang ingin mendapatkan rumah-rumah penyembelihan perkhidmatan perlu memohon pendaftaran sebagai pengendali. 

• Ternakan yang dibawa ke dalam rumah penyembelihan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh Pegawai JPV Daerah atau Kawasan dan disahkan sihat dan bebas daripada sebarang penyakit berjangkit. 

• Ternakan yang dibawa masuk mesti diiringi dengan sijil berikut:      

• Mematuhi waktu kemasukan ternakan, antara 8:00 pagi -05:00 petang. 

• Ternakan yang dibawa masuk ke rumah-rumah penyembelihan tidak dibenarkan dibawa keluar kecuali dengan kebenaran bertulis daripada Pengurus rumah penyembelihan. 

• Pengendali bertanggungjawab untuk mengurangkan ternakan ke dalam kandang / sangkar dan mengawal pencemaran dengan cara yang tidak membahayakan pekerja dan kakitangan rumah penyembelihan. 

• Tandakan setiap ternakan apabila diturunkan ke dalam kurungan.

• Jangan menyimpan haiwan dalam sangkar selama lebih daripada 48 jam. 

• Pengendali bertanggungjawab melupuskan ternakan yang mati dalam kandang / kurungan atau membayar kos melupuskan pelupusan jika jabatan itu. 

• Pengendali bertanggungjawab untuk membayar pampasan bagi apa-apa kerosakan kepada harta disebabkan oleh kecuaian penyembelihan. 

• Jika kenderaan yang sama digunakan untuk mengangkut ternakan, pengendali perlu memastikan kebersihan kenderaan serta bekas aluminium atau keluli tahan karat untuk mengangkut karkas.

• Operasi penyembelihan pada masa ini adalah:       

• Pematuhan kepada lain-lain keperluan perundangan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa.