Cetak

Kami berazam mengamalkan moto jabatan ”Bakti Kami Perkhidmatan Berkualiti” dalam menyampaikan perkhidmatan kepada pelanggan kami.

•  Sentiasa membantu dan melayan dengan penuh mesra serta bertanggung jawab, segala pertanyaan dan kemusykilan yang diajukan

    oleh pelanggan secepat mungkin.

•  Memberi khidmat nasihat dan perundingan kepada cadangan projek ternakan yang dirujuk dalam tempoh 7 hari.

•  Melayan dan menjawab semua aduan dan pertanyaan rasmi dalam tempoh tidak lebih daripada 7 hari.

•  Memastikan perlaksanaan piagam pelanggan disemua peringkat..v